APP

對戰戰報

日期:2018-08-11  球場:洲際   場次:一軍例行賽第168場

先攻隊投手成績

林柏佑 面對 中信兄弟 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG
王威晨 L 2 0 0 0 0 0 0 0.000
陳子豪 L 19 6 0 4 1 0 5 0.316
張志豪 L 29 6 1 3 1 0 7 0.207
岳東華 L 1 0 0 0 0 0 0 0.000
蘇緯達 L 5 2 2 0 0 0 2 0.400
詹子賢 R 8 2 0 0 0 0 3 0.250
林書逸 L 3 2 0 1 0 0 1 0.667
周思齊 L 26 11 3 3 2 0 1 0.423
黃鈞聲 R 10 1 1 0 0 0 3 0.100

吳丞哲 面對 中信兄弟 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG
王威晨 L 8 3 0 0 0 0 1 0.375
陳子豪 L 4 0 0 0 0 0 0 0.000
張志豪 L 5 2 0 2 0 0 3 0.400
岳東華 L 1 0 0 0 0 0 0 0.000
蘇緯達 L 4 2 0 0 0 0 0 0.500
詹子賢 R 5 2 0 0 0 0 0 0.400
林書逸 L 2 0 0 1 0 0 2 0.000
周思齊 L 6 2 0 0 0 0 1 0.333

黃子鵬 面對 中信兄弟 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG
王威晨 L 2 1 0 1 0 0 0 0.500
陳子豪 L 3 1 0 0 0 0 0 0.333
張志豪 L 2 0 0 0 0 0 0 0.000
蘇緯達 L 1 0 0 1 0 0 0 0.000
詹子賢 R 2 1 0 0 0 0 0 0.500
林書逸 L 2 1 0 1 0 0 1 0.500
周思齊 L 3 0 0 0 0 0 1 0.000
黃鈞聲 R 4 0 0 0 0 0 0 0.000

林國裕 面對 中信兄弟 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG
王威晨 L 3 1 0 0 0 0 0 0.333
陳子豪 L 18 8 0 2 0 0 4 0.444
張志豪 L 16 5 1 4 0 0 3 0.313
岳東華 L 1 0 0 0 0 0 1 0.000
蘇緯達 L 5 1 1 0 0 0 2 0.200
詹子賢 R 6 1 0 0 0 0 0 0.167
林書逸 L 2 0 0 0 0 0 1 0.000
周思齊 L 18 4 1 2 0 0 3 0.222
黃鈞聲 R 4 0 0 0 0 0 0 0.000

洪聖欽 面對 中信兄弟 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG
王威晨 L 7 1 0 0 0 0 0 0.143
陳子豪 L 21 4 0 1 0 0 2 0.190
張志豪 L 20 6 2 1 1 0 3 0.300
蘇緯達 L 6 2 0 0 0 0 1 0.333
詹子賢 R 12 3 0 0 0 0 3 0.250
林書逸 L 2 0 0 1 0 0 1 0.000
周思齊 L 15 4 1 1 0 0 4 0.267
黃鈞聲 R 4 0 0 0 0 0 0 0.000

後攻隊投手成績

鄭凱文 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG

李振昌 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG

邱品睿 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG

官大元 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG

周磊 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG

吳哲源 面對 Lamigo 生涯成績

PLAYER BATS AB H HR BB IBB HBP SO AVG