APP
球場氣象預報
球場 日期 05月25日
星期六
05月26日
星期日
時間 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
新莊 天氣狀況 多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲陰陰
溫度(℃) 27303028262730302826
體感溫度(℃) 30333229273135332928
蒲福風級 23222<= 1222<= 1
風向 東南風東南風東南風東南風東南風偏東風東南風東南風偏東風偏東風
相對溼度 75727070738076666577
降雨機率 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
舒適度 舒適悶熱悶熱舒適舒適舒適悶熱悶熱舒適舒適
台南 天氣狀況 多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲多雲
溫度(℃) 29323229272831313028
體感溫度(℃) 32373631293234323131
蒲福風級 2222<= 123223
風向 西北風偏西風西北風偏北風偏東風西南風西南風偏南風東南風東南風
相對溼度 77808069808067596377
降雨機率 20% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10%
舒適度 悶熱易中暑悶熱悶熱舒適悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱
斗六 天氣狀況 多雲多雲陰多雲多雲多雲多雲陰多雲多雲
溫度(℃) 26303028262831312927
體感溫度(℃) 30343532313336373432
蒲福風級 2<= 1<= 1<= 1<= 1<= 1<= 1<= 1<= 1<= 1
風向 偏北風偏北風東北風偏西風偏南風西北風西南風西北風偏北風偏西風
相對溼度 92928885998983808798
降雨機率 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%
舒適度 舒適悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱悶熱
資料來源:中央氣象局